CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi, Công ty TNHH máy văn phòng Quang Khánh (quangkhanhcopy.com) nhận thức được tầm quan trọng của quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chính sách này thông báo cho bạn về các thực tiễn bảo mật của chúng tôi điều chỉnh cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu Cá nhân.

Trong Chính sách này, “Dữ liệu Cá nhân” có nghĩa là thông tin có thể cho phép một cá nhân được nhận dạng cá nhân và, trong phạm vi luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành bao gồm định nghĩa về dữ liệu cá nhân, có ý nghĩa được quy định trong luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành. Dữ liệu Cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà riêng và số điện thoại…

Chính sách này bằng tiếng Việt. Nếu chúng tôi sửa đổi Chính sách này, chúng tôi sẽ đăng chính sách sửa đổi trên trang web của chúng tôi.

Cách chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân trong phạm vi cần thiết cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Ví dụ về cách chúng tôi có thể thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn bao gồm:

   (a) Cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ đã đặt hàng cho bạn.

   (b) Trả lời các câu hỏi của bạn hoặc liên lạc với bạn theo cách khác.

   (c) Cải thiện hiệu suất và hoạt động của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

   (d) Cung cấp các khuyến mại và thông báo của chúng tôi.

   (e) Thực hiện nghiên cứu thị trường hoặc khảo sát khách hàng.

   (f) Hoạt động quản lý các sự kiện của chúng tôi.

   (g) Xử lý đơn xin việc.

   (h) Tuân thủ các luật và quy định hiện hành, và giải quyết mọi tranh chấp.

Chúng tôi theo dõi địa chỉ IP mà mọi người truy cập và đo lường hoạt động của khách truy cập trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu này để phân tích và thống kê và giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn.

Để phục vụ bạn tốt hơn, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin liên quan đến phiên và hoạt động của bạn bằng cách sử dụng các kỹ thuật như Cookie và WebBeacon. Chúng tôi không sử dụng thông tin đó để xác định một người dùng cụ thể bằng cách kết hợp nó với thông tin khác. Bạn có thể đặt trình duyệt web của mình để máy tính của bạn không chấp nhận Cookie và WebBeacon, tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc sử dụng trang web của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng.

Cách chúng tôi duy trì Dữ liệu Cá nhân

Để ngăn chặn việc truy cập, tiết lộ và sử dụng Trái phép Dữ liệu Cá nhân, chúng tôi thực hiện các sắp xếp bảo mật hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc dưới sự kiểm soát của nó.

Một người quản lý có trách nhiệm đã được chỉ định để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân một cách thích hợp.

Cách chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi chỉ có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với:

   (a) Các nhân viên thuộc nội bộ công ty.

   (b) Chính phủ hoặc các cơ quan quản lý đã ra lệnh tiết lộ Dữ liệu Cá nhân theo luật hoặc quy định hiện hành. 

   (c) Cố vấn pháp lý, kiểm toán viên hoặc cố vấn chuyên môn khác của chúng tôi để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền của chúng tôi; hoặc 

   (d) Các bên thứ ba theo ủy quyền hoặc yêu cầu của bạn hoặc theo luật hoặc quy định hiện hành.

Những gì bạn có thể làm cho Dữ liệu Cá nhân của mình mà chúng tôi duy trì

Bạn có quyền:

   (a) Yêu cầu quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn.

   (b) Yêu cầu sửa hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn. 

   (c) Rút lại sự đồng ý để chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo Chính sách này.

Xin lưu ý rằng yêu cầu của bạn có thể bị từ chối trong phạm vi được yêu cầu hoặc cho phép của luật hoặc quy định hiện hành.

Làm thế nào bạn có thể liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Dữ liệu Cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thư đến địa chỉ bên dưới:

Công ty TNHH máy văn phòng Quang Khánh

Địa chỉ: số 16 nguyễn Tất Thành – P. Tự An – Tp. BMT – Đăk Lăk

Điện thoại: 0262.3976688 – 0262.3643333