Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

CSKH - 02623643333

Skype Me!

Kỹ Thuật 02623976688

Skype Me!

Thống kê truy cập

  • 6
  • 25
  • 14065

Rulo sấy (fuser roller)

– 41
Rulo ép Aficio 1055/AF551 N (I)

710.000 VNĐ
420.000 VNĐ

– -11
Rulo sấy Afici 1055/1060

405.000 VNĐ
450.000 VNĐ

– -11
Rulo ép TSB 161/200

522.000 VNĐ
580.000 VNĐ

– 40
Rulo sấy TSB 161/200/163/206

275.000 VNĐ
165.000 VNĐ

– 40
Rulo sấy dưới KM 1620/2035

410.000 VNĐ
245.000 VNĐ

– 41
Rulo sấy trên KM 1620/2035

220.000 VNĐ
130.000 VNĐ

– -11
Rulo sấy trên TSB 163/206

585.000 VNĐ
650.000 VNĐ

– 38
Rulo sấy dưới canon IR 1600/2018/2022

325.000 VNĐ
200.000 VNĐ

– 40
Rulô trên Toshiba DP 5570/6570/e55/e65/e80

580.000 VNĐ
350.000 VNĐ

– 41
Lô sấy Toshiba 550,650,810,720

315.000 VNĐ
185.000 VNĐ

– 41
Rulo sấy dưới TSB DP5570/e65/e810/720

980.000 VNĐ
580.000 VNĐ

– -11
Rulo sấy trên Toshiba 5570/E65

351.000 VNĐ
390.000 VNĐ

– 59
Rulo sấy Ricoh AF 551/1055

550.000 VNĐ
225.000 VNĐ