Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

CSKH - 02623643333

Skype Me!

Kỹ Thuật 02623976688

Skype Me!

Thống kê truy cập

  • 5
  • 21
  • 13844

Nhông (bánh răng)

Nhong moto từ A10

25.000 VNĐ

Nhong từ TSB A1

20.000 VNĐ

– 41
Nhông hộp từ Minolta 163/211

400.000 VNĐ
235.000 VNĐ

Nhông sấy TSB D2

15.000 VNĐ

– 38
Nhông moto từ A13

40.000 VNĐ
25.000 VNĐ

– 75
Nhông khay giấy TSB 550(D5)

80.000 VNĐ
20.000 VNĐ

Nhông motor TSB E35

80.000 VNĐ

– 50
Nhông sấy TSB 550/810 (2 tầng)

60.000 VNĐ
30.000 VNĐ

– 26
Nhông sấy TSB 163/206 (lớn)

108.000 VNĐ
80.000 VNĐ

Nhong moto sấy A14

25.000 VNĐ

Nhong từ TSB A2

25.000 VNĐ

– -11
Nhông (bánh răng) 5570

36.000 VNĐ
40.000 VNĐ