Ổn áp Lioa SH-5000-II

Mã sản phẩm: SH-5000-II
Thương hiệu:Brand4