Chúng tôi là ai

Chúng tôi, Công ty TNHH máy văn phòng Quang Khánh (quangkhanhcopy.com) nhận thức được tầm quan trọng của quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách này thông báo cho bạn về các thực tiễn bảo mật, cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Cách chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân trong phạm vi cần thiết cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Ví dụ về cách chúng tôi có thể thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn bao gồm:

   (a) Cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ đã đặt hàng cho bạn.

   (b) Trả lời các câu hỏi của bạn hoặc liên lạc với bạn theo cách khác.

   (c) Cải thiện hiệu suất và hoạt động của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

   (d) Cung cấp các khuyến mại và thông báo của chúng tôi.

   (e) Thực hiện nghiên cứu thị trường hoặc khảo sát khách hàng.

   (f) Hoạt động quản lý các sự kiện của chúng tôi.

   (g) Xử lý đơn xin việc.

   (h) Tuân thủ các luật và quy định hiện hành, và giải quyết mọi tranh chấp.

Chúng tôi theo dõi địa chỉ IP mà mọi người truy cập và đo lường hoạt động của khách truy cập trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu này để phân tích và thống kê và giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Chúng tôi chỉ có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với:

   (a) Các nhân viên thuộc nội bộ công ty.

   (b) Chính phủ hoặc các cơ quan quản lý đã ra lệnh tiết lộ Dữ liệu Cá nhân theo luật hoặc quy định hiện hành. 

   (c) Cố vấn pháp lý, kiểm toán viên hoặc cố vấn chuyên môn khác của chúng tôi để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền của chúng tôi; hoặc 

   (d) Các bên thứ ba theo ủy quyền hoặc yêu cầu của bạn hoặc theo luật hoặc quy định hiện hành.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Xin lưu ý rằng yêu cầu của bạn có thể bị từ chối trong phạm vi được yêu cầu hoặc cho phép của luật hoặc quy định hiện hành.

Dữ liệu của bạn được gửi đến đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi tác nhân của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Media

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.