Dell Inspiron 3510 – Intel® N4020 1.1GHz, RAM 4GB

Mã sản phẩm: Inspiron-3510
Thương hiệu:Brand5