Gạt từ 12A dùng cho hộp mực máy in HP (1010, 1020) và Canon (2900, 3000)

Mã sản phẩm: