Drum ( trống) DR-114

Mã sản phẩm: OPC Bizhub 287 fuji-1