Drum TSB E28/ 35/ 45/ 350/ 450/ 352/ 452/ 353/ 453 (Nhật)

Mã sản phẩm: Drumtsbe28nhat
Thương hiệu:Ricoh