In thiệp chuyên nghiệp thì nên chọn máy in nào?

toshiba-6570C

Toshiba 5560C/6560C/6570C – In thiệp chuyên nghiệp Khi nói đến dòng máy in chuyên dụng để in thiệp, chúng ta thường quan tâm tới chất lượng màu sắc, tốc độ, độ bền của máy và chi phí vật tư. Vậy, Tại sao nên chọn máy Photocopy Toshiba 5560C để in thiệp chuyên nghiệp? Chúng ta […]